Hồ sơ dự thầu là gì? Những loại giấy tờ cần thiết trong một bộ hồ sơ dự thầu cơ bản.

Hồ sơ dự thầu là gì? Cần tuân thủ tiêu chuẩn gì? Hồ sơ dự thầu gồm những gì để đảm bảo đúng Luật Đấu thầu hiện hành? Tất cả những thắc mắc này sẽ được chúng tôi giải đáp qua bài viết sau đây. Mời độc giả cùng theo dõi vài viết dưới đây của Xây dựng Tiên Phong nhé.

Hồ sơ dự thầu là gì?
Hồ sơ dự thầu là gì?

Hồ sơ dự thầu là gì?

Việc thi công một công trình thường phải trải qua nhiều giai đoạn, nhiều khâu bước mà không phải tất cả các nhà đầu tư đều có thể tự mình thực hiện. Ví dụ như cung cấp vật liệu, công đoạn lắp ráp, xây dựng,… việc này cần có sự góp mặt của bên thứ 3, chính là những nhà thầu.

Trong trường hợp này, dựa vào tính chất, quy mô của từng dự án và từng giai đoạn thi công, nhà đầu tư sẽ lựa chọn một nhà thầu với chất lượng tốt và mức giá phù hợp thông qua việc đấu thầu. Để có thể tham gia đấu thầu một công trình nào đó, nhà thầu nhất thiết phải chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Vậy thì hồ sơ dự thầu là gì?

Với khái niệm của hồ sơ dự thầu, ta có thể hiểu, hồ sơ dự thầu là toàn bộ các tài liệu mà nhà đầu tư, nhà thầu lập ra và nộp cho đơn vị mời thầu dựa theo yêu cầu đề ra trong hồ sơ mời thầu. Định nghĩa về hồ sơ dự thầu là gì nêu trên đã được quy định trong khoản 31, điều 4 của Luật Đấu thầu 2013.

Hồ sơ dự thầu gồm có toàn bộ tài liệu về dự án của nhà đầu tư
Hồ sơ dự thầu gồm có toàn bộ tài liệu về dự án của nhà đầu tư

Hồ sơ dự thầu gồm những gì?

Sau khi hiểu hồ sơ dự thầu là gì, bạn cần nắm được hồ sơ dự thầu gồm những gì để có thể lập hồ sơ một cách đầy đủ và chính xác nhất.Mặc dù hiện nay không có một quy định cụ thể nào về các loại cũng như số lượng tài liệu cần có trong hồ sơ dự thầu nhưng cần đảm bảo các yêu cầu đề ra trong hồ sơ mời thầu.

Theo quy định trong khoản 29, điều 4 của Luật Đấu thầu: Hồ sơ mời thầu bao gồm toàn bộ những tài liệu dùng cho đấu thầu hạn chế, đấu thầu rộng rãi như các yêu cầu đối với gói thầu, dự án, làm căn cứ cho các nhà thầu chuẩn bị thủ tục, hồ sơ để dự thầu và cũng để nhà đầu tư (bên mời thầu) đánh giá các hồ sơ dự thầu, từ đó chọn ra nhà thầu thích hợp nhất.

Hồ sơ mời thầu là căn cứ, cơ sở để nhà thầu lập hồ sơ dự thầu và tham gia đấu thầu dự án này. Vì thế, dựa theo điều 18 trong nghị định 63/2014/NĐ-CP, khi lập hồ sơ dự thầu, nhà thầu cần đảm bảo đầy đủ những tài liệu cơ bản tùy theo yêu cầu đối với từng gói thầu cụ thể trong những lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. 

Đối với gói thầu xây lắp

Dựa vào hướng dẫn soạn thảo hồ sơ mời đấu thầu xây lắp trong thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, những giấy tờ, tài liệu cần chuẩn bị cho hồ sơ đấu thầu của nhà thầu gồm có:

 • Đơn xin dự thầu (viết theo mẫu)
 • Nếu đơn vị dự thầu là nhà thầu liên danh cần có thỏa thuận liên danh theo quy định
 • Cam kết dự thầu
 • Các tài liệu, giấy tờ minh chứng tư cách đấu thầu hợp lệ của đơn vị tham gia đấu thầu
 • Chứng cứ, tài liệu chứng minh kinh nghiệm cũng như năng lực của đơn vị đấu thầu.
 • Bản đề xuất kĩ thuật đối với công trình
 • Đề xuất biện pháp kĩ thuật dự phòng, thay thế
 • Đề xuất mức giá cho gói thầu và bảng biểu phân tích
 • Các giấy tờ khác tùy theo yêu cầu đề cập trong hồ sơ, dữ liệu mời thầu của chủ đầu tư.
Mỗi lĩnh vực đều có yêu cầu về hồ sơ dự thầu khác nhau
Mỗi lĩnh vực đều có yêu cầu về hồ sơ dự thầu khác nhau

Đối với những gói thầu cung ứng vật liệu, hàng hóa

Như đã đề cập phía trên, hồ sơ dự thầu là gì? Là các tài liệu, giấy tờ cần chuẩn bị theo yêu cầu trong hồ sơ mời thầu. Với trường hợp này cũng vậy, những tài liệu cần chuẩn bị sẽ tùy thuộc vào nội dung mà chủ đầu tư yêu cầu trong hồ sơ mời đấu thầu của họ về mua sắm, cung ứng vật liệu, hàng hóa. Tuy nhiên, căn cứ vào thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT, những tài liệu cần thiết cho hồ sơ dự thầu với gói thầu cung ứng vật liệu, hàng hóa bao gồm:

 • Đơn đấu thầu (theo mẫu)
 • Thỏa thuận liên danh theo quy định nếu là nhà thầu với tư cách liên danh
 • Cam kết dự thầu
 • Các giấy tờ, văn bản minh chứng tư cách đấu thầu hợp lệ của đơn vị tham gia dự thầu
 • Chứng cứ, tài liệu chứng minh kinh nghiệm và năng lực của đơn vị tham gia đấu thầu.
 • Bảng biểu phân tích và đề xuất mức chi phí thực hiện gói thầu
 • Các giấy tờ khác tùy theo yêu cầu đề cập trong hồ sơ, dữ liệu mời thầu của chủ đầu tư.

Đối với những công trình đầu tư theo cơ chế đối tác công tư

Với công trình thuộc loại này, bạn sẽ cần lập hồ sơ dự thầu dựa theo các nội dung cụ thể được đưa ra trong hồ sơ mời đấu thầu. Mặc dù vậy, căn cứ vào quy định của thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT, một hồ sơ đạt yêu cầu cần có đủ hồ sơ đề xuất tài chính và hồ sơ đề xuất kĩ thuật. Hồ sơ đề xuất tài chính bao gồm những giấy tờ sau:

 • Đơn xin dự thầu
 • Bảng biểu nêu rõ thông tin của hồ sơ đấu thầu
 • Các đề xuất tài chính đối với dự án, gói thầu.

Còn về hồ sơ đề xuất kĩ thuật, hồ sơ này bao gồm toàn bộ các giấy tờ pháp lý, tài chính, kinh nghiệm và năng lực cũng như các đề xuất từ phía chủ dự án trên cơ sở đánh giá các tiêu chí hồ sơ mời thầu. Hồ sơ đề xuất kĩ thuật gồm có:

 • Đơn xin đấu thầu
 • Giấy tờ chứng minh tính hợp lệ về tư cách của cá nhân kí đơn xin đấu thầu
 •  Giấy ủy quyền trong trường hợp cần thiết
 • Trường hợp thay đổi liên danh cần có thỏa thuận liên danh
 • Cam kết dự thầu
 • Bản đề xuất kĩ thuật
 • Tài liệu, giấy tờ cập nhật, minh chứng cho kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu.
Mỗi bộ hồ sơ đều cần có đơn xin đấu thầu
Mỗi bộ hồ sơ đều cần có đơn xin đấu thầu

Đối với các gói thầu dịch vụ tư vấn

Dựa theo thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT, ta dễ dàng xác định những giấy tờ cần có trong hồ sơ đấu thầu gói thầu dịch vụ tư vấn là hồ sơ đề xuất tài chính và hồ sơ đề xuất kĩ thuật. Trong đó, hồ sơ đề xuất kĩ thuật cần có đầy đủ:

 • Đơn đấu thầu
 • Các giấy tờ minh chứng tư cách đấu thầu hợp lệ của đơn vị tham gia đấu thầu
 • Giấy tờ chứng minh kinh nghiệm và năng lực của đơn vị tham gia đấu thầu
 • Các đề xuất kĩ thuật do nhà thầu đưa ra cho gói thầu
 • Trường hợp người đại diện hợp pháp của đơn vị đấu thầu ủy quyền cho một người khác thì cần có giấy ủy quyền
 • Trường hợp đơn vị tham gia đấu thầu là nhà thầu liên danh thì cần có giấy thỏa thuận liên danh theo quy định
 • Tài liệu về cơ cấu, bộ máy tổ chức và kinh nghiệm của đơn vị dự thầu
 • Văn bản đề xuất phương pháp và các giải pháp tiến hành dịch vụ tư vấn
 • Danh sách các chuyên gia thực hiện tư vấn đối với gói thầu này
 • Giấy tờ chứng minh lý lịch của các chuyên gia tham gia tư vấn trong danh sách nêu trên
 • Văn bản, bảng biểu xác định, đánh giá tiến độ công việc
 • Các giấy tờ, tài liệu khác được yêu cầu trong bảng dữ liệu mời thầu.

Hồ sơ đề xuất tài chính dành cho gói thầu dịch vụ tư vấn cần có:

 • Đơn đấu thầu (theo mẫu)
 • Chi phí trả cho các chuyên gia tư vấn làm việc trong dự án
 • Bảng biểu phân tích chi phí trả cho các chuyên gia
 • Danh sách các chi phí khác cần trả cho chuyên gia
 • Bảng biểu tổng hợp các chi phí cần thiết để hoàn thành gói thầu
Quý khách cần chú ý loại hình dịch vụ của gói thầu trước khi chuẩn bị hồ sơ
Quý khách cần chú ý loại hình dịch vụ của gói thầu trước khi chuẩn bị hồ sơ

Đối với gói thầu về dịch vụ phi tư vấn

Dựa theo quy định tại mục 12, chương I, phần thứ nhất trong thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT, hồ sơ đấu thầu đối với gói thầu về dịch vụ phi tư vấn cần tuân thủ yêu cầu đưa ra trong hồ sơ mời thầu. Về cơ bản, hồ sơ dự thầu với gói thầu này thường bao gồm:

 • Đơn đấu thầu (viết theo mẫu)
 • Nếu là nhà thầu với tư cách liên danh cần có thỏa thuận liên danh theo quy định
 • Cam kết dự thầu
 • Các giấy tờ, văn bản minh chứng tư cách đấu thầu hợp lệ của đơn vị tham gia dự thầu
 • Chứng cứ, tài liệu chứng minh kinh nghiệm cũng như năng lực của đơn vị tham gia đấu thầu.
 • Bản đề xuất kĩ thuật đối với công trình
 • Đề xuất biện pháp kĩ thuật dự phòng, thay thế
 • Bảng biểu phân tích và đề xuất mức chi phí cho gói thầu
 • Các giấy tờ, văn bản khác tùy theo yêu cầu đề cập trong hồ sơ, dữ liệu mời thầu của chủ đầu tư.

Trên đây là các thông tin giải đáp hồ sơ dự thầu là gì và hồ sơ dự thầu gồm những gì mà Xây dựng Tiên Phong muốn gửi đến độc giả. Hy vọng những thông tin về hồ sơ đối với một số dự án, gói thầu tiêu biểu trong bài viết sẽ giúp ích được cho bạn trong quá trình tìm hiểu và lập hồ sơ dự thầu. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi.

[lienhe]