Hợp đồng xây dựng là gì và những nội dung cơ bản trong hợp đồng thiết kế – thi công – xây dựng ở Việt Nam hiện nay

Hợp đồng xây dựng là gì và các thông tin liên quan đang khiến nhiều khách hàng phải thắc mắc và trăn trở. Hiện nay, với nhu cầu xây dựng ngày càng tăng cao, các công ty thi công, thiết kế và hỗ trợ hoàn thiện công trình cũng đang không ngừng phát triển. Do đó, ngày càng nhiều người nhận ra tầm quan trọng của hợp đồng thi công, xây dựng trong thời đại hiện nay. Quý khách hãy cùng tìm hiểu về nội dung, vai trò và hướng dẫn về loại văn bản này trong bài viết dưới đây nhé.

Công ty xây dựng Tiên Phong là một trong những thương hiệu chuyên thi công, xây dựng công trình và thiết kế nội thất ở Việt Nam. Với mục tiêu mang đến cho khách hàng những ngôi nhà như ý muốn, chúng tôi luôn cố gắng và nỗ lực đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách. Để biết thêm thông tin về dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ đến hotline [hotline].

Hợp đồng xây dựng là gì?
Hợp đồng xây dựng là gì?

Hợp đồng xây dựng là gì?

Theo quy định tại khoản 1, điều 2, nghị định 37/2015/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành luật Xây dựng, hợp đồng xây dựng được định nghĩa là một loại hợp đồng dân sự, được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng công trình. Trong hợp đồng có trình bày rõ về xác lập, thay đổi và các quy định về chấm dứt quyền, nghĩa vụ của các bên trong việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần quá trình xây dựng.

Hợp đồng thi công xây dựng mang đầy đủ các đặc điểm cơ bản của hợp đồng dân sự, tuy nhiên vẫn có một số tiêu chuẩn sau:

 • Chủ thể hợp đồng: bên giao thầu và bên nhận thầu. Trong đó, bên giao thầu là chủ đầu tư hoặc nhà thầu chính, bên nhận thầu là liên danh các nhà thầu hoặc tổng thầu, tùy theo bên giao thầu là bên nào. 
 • Hình thức hợp đồng: Được thành lập dưới dạng văn bản, có đầy đủ chữ ký các bên bởi những người đại diện đúng thẩm quyền theo quy định pháp luật. 

Tính pháp lý của hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Vì là hợp đồng dân sự, nên hợp đồng thi công xây dựng công trình hoàn toàn có tính pháp lý và có quyền ràng buộc trách nhiệm các bên khi đã được xác lập. Hiệu lực của hợp đồng chỉ được xác nhận khi các bên ký kết hợp đồng có đầy đủ năng lực hành vi, đúng thẩm quyền và đảm bảo các nguyên tắc ký kết theo quy định của pháp luật. Thời điểm có hiệu lực được xác định là thời điểm ký kết hợp đồng hoặc một khoảng thời gian cụ thể khác do các bên thỏa thuận. 

Tính pháp lý của hợp đồng xây dựng bao gồm:

 • Là cơ sở pháp lý cao nhất mà bên giao thầu, bên nhận thầu và các bên liên quan có tên trong hợp đồng có nghĩa vụ thực hiện
 • Được sử dụng để giải quyết tranh chấp các bên. Trong trường hợp có những tranh chấp chưa được quy định trong hợp đồng thì sẽ được giải quyết theo quy định pháp luật
 • Là căn cứ hợp pháp để các cơ quan nhà nước, cơ quan kiểm soát, cấp phát, cho vay vốn, thanh tra kiểm tra,…. thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định, không xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hợp đồng.
Hợp đồng xây dựng là căn cứ thanh tra, kiểm tra khi có vấn đề xảy ra
Hợp đồng xây dựng là căn cứ thanh tra, kiểm tra khi có vấn đề xảy ra

Đặc điểm của hợp đồng xây dựng

Hợp đồng trong xây dựng là một trong những văn bản quy định trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của các bên giao thầu và nhận thầu trong thi công công trình xây dựng. Do đó, một số đặc điểm tiêu biểu của loại văn bản này bao gồm:

 • Được xây dựng dựa trên nguyên tắc bình đẳng, hợp tác, tự nguyện, không trái pháp luật và đạo đức xã hội, không xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, cộng đồng và lợi ích hợp pháp và cá nhân khác.
 • Các bên đáp ứng được điều kiện, năng lực hành nghề, năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật về xây dựng
 • Nội dung hợp đồng phải đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình thực hiện các công việc của hợp đồng để đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư của dự án đầu tư xây dựng
 • Mức giá ký kết hợp đồng xây dựng không được vượt quá mức giá trúng thầu hoặc kết quả đàm phán, thương thảo hợp đồng, ngoại trừ khối lượng phát sinh bên ngoài công việc của gói thầu.

Phân loại hợp đồng thi công xây dựng

Không chỉ bao gồm các hoạt động thi công xây dựng, hợp đồng xây dựng còn có thể được xác lập với các hình thức khác như:

 • Phân loại theo tính chất, nội dung công việc: hợp đồng tư vấn xây dựng, hợp đồng thi công xây dựng công trình, hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ, hợp đồng thiết kế và thi công xây dựng công trình, hợp đồng thiết kế và cung cấp thiết bị công nghệ, hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình, hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị và thi công xây dựng công trình, hợp đồng chìa khóa trao tay, hợp đồng cung cấp nhân lực, máy móc và thiết bị thi công.
Có rất nhiều loại hợp đồng xây dựng 
Có rất nhiều loại hợp đồng xây dựng
 • Phân loại theo hình thức giá hợp đồng: hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, hợp đồng theo thời gian, hợp đồng theo thời gian, hợp đồng theo giá kết hợp.
 • Phân loại theo mối quan hệ của các bên tham gia trong hợp đồng: hợp đồng thầu chính, hợp đồng thầu phụ, hợp đồng giao khoán nội bộ, hợp đồng thi công xây dựng có yếu tố nước ngoài.

Hợp đồng xây dựng gồm những gì?

Để có thể đảm bảo tính pháp lý và đầy đủ các quy định về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên có liên quan, một hợp đồng thi công xây dựng cần có đầy đủ thông tin quy định theo mẫu hợp đồng trong Luật xây dựng 2014 quy định. Nội dung của hợp đồng xây dựng cơ bản bao gồm:

 • Căn cứ pháp lý áp dụng
 • Ngôn ngữ áp dụng
 • Thông tin của các bên liên quan
 • Nội dung và khối lượng công việc có liên quan đến thi công và thiết kế công trình
 • Chất lượng, yêu cầu kỹ thuật của từng công việc, quy định nghiệm thu và bàn giao
 • Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng
 • Mức giá hợp đồng, giá tạm ứng, đồng tiền thanh toán và quy định về thời gian thanh toán hợp đồng
 • Bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng
 • Điều chỉnh và các thông tin có liên quan
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia 
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, các mức thưởng và phạt vi phạm hợp đồng
 • Quy định về tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng
 • Các quy định về giải quyết tranh chấp hợp đồng
 • Rủi ro và bất khả kháng
 • Quyết toán và thanh lý hợp đồng
 • Các nội dung khác

Bên cạnh những thông tin cơ bản trên, mỗi loại hợp đồng xây dựng khác nhau sẽ có những thông tin cần được bổ sung khác. Đối với hợp đồng tổng thầu xây dựng, trong nội dung cần thiết còn có trách nhiệm quản lý của tổng thầu xây dựng. Tất cả các thông tin có liên quan đều được căn cứ vào nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định về chi tiết hợp đồng thi công xây dựng. 

Một bộ hợp đồng dùng trong xây dựng có đầy đủ thông tin về công trình
Một bộ hợp đồng dùng trong xây dựng có đầy đủ thông tin về công trình

Vai trò của hợp đồng xây dựng trong đời sống

Với những quy định nghiêm ngặt và đầy đủ như trên, hợp đồng thi công xây dựng đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp xây dựng đang phát triển không ngừng, mang đến những rủi ro cao về tranh chấp và giải quyết tranh chấp trong quá trình thi công xây dựng. Tất cả những điều trên đã nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của hợp đồng trong xây dựng. Một số vai trò quan trọng của hợp đồng xây dựng trong đời sống như:

 • Quy định rõ ràng trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của các bên
 • Giảm tranh chấp và thời gian giải quyết tranh chấp trong quá trình thi công xây dựng
 • Làm căn cứ hợp pháp cho quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm định,… của các cơ quan nhà nước và cơ quan có thẩm quyền khác
 • Quy định rõ thỏa thuận xây dựng và yêu cầu xây dựng của chủ đầu tư, tránh trường hợp thi công sai sót

Một số hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Để có thể xác lập hợp đồng trong hoạt động xây dựng đúng đắn và đầy đủ các điều khoản cần thiết, quý khách cần trang bị cho mình những kiến thức hướng dẫn thực hiện hợp đồng thi công xây dựng như sau:

Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ hợp đồng

Theo quy định của Luật xây dựng và Luật đấu thầu, các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng xây dựng bao gồm:

 • Đặt cọc

Đây là biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, trong đó bên nhà thầu giao cho bên chủ đầu tư trong hợp đồng thi công xây dựng một khoản tiền hoặc vật có giá trị gọi là tài sản đặt cọc trong một thời gian để đảm bảo xác lập và thực hiện nghĩa vụ. Các món đồ được đặt cọc có giá trị thanh toán và có khả năng bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng. Việc đặt cọc cũng cần có văn bản giao nhận quy định rõ thời gian và trách nhiệm các bên có liên quan.

 • Ký quỹ

Theo biện pháp này, bên nhà thầu xây dựng phải gửi một khoản tiền hoặc món đồ có giá trị có thể quy đổi ra được bằng tiền vào một tài khoản phong tỏa tại ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. 

Trong trường hợp bên nhà thầu không hoàn thiện nghĩa vụ hoặc không thực hiện thì bên có quyền tức là chủ đầu tư được nhận bồi thường thiệt hại từ ngân hàng nơi ký quỹ thanh toán. Tùy vào từng loại hợp đồng mà một hoặc cả hai bên có liên quan phải mở tài khoản ký quỹ tại ngân hàng, nhưng không được phép sử dụng khi hợp đồng chưa chấm dứt.

Có rất nhiều biện pháp bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng
Có rất nhiều biện pháp bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng
 • Chứng thư bảo lãnh

Đây là biện pháp bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng, trong đó, một bên thứ ba là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng trong nước hoặc ngân hàng nước ngoài cam kết với chủ đầu tư sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên nhà thầu. Trong trường hợp khi đến hạn mà nhà thầu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ, gây vi phạm hợp đồng thì bên bảo lãnh sẽ chi trả bồi thường. Các văn bản bảo lãnh cần có công chứng và được công nhận trong hợp đồng chính. 

Tổng quan về bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng 

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng là cam kết của bên bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh để có thể bảo đảm việc thực hiện đúng và đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng. Theo điều 335, Luật dân sự 2015, nếu đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên nhận bảo lãnh sẽ thực hiện thay. Theo luật đấu thầu 2013, bảo đảm thực hiện hợp đồng được áp dụng đối với nhà thầu được chọn với một số tiêu chuẩn sau:

 • Nhà đầu tư được lựa chọn phải thực hiện biện pháp bảo lãnh hợp đồng trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực
 • Căn cứ vào quy mô, tính chất của dự án, giá trị bảo đảm thực hiện được xác định từ 1% – 3% tổng mức đầu tư
 • Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng được tính từ ngày ký hợp đồng chính thức đến ngày công trình được nghiệm thu hoặc đảm bảo cung cấp xong hoàn toàn các dịch vụ kèm theo. Trong trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thì cần phải yêu cầu nhà đầu tư gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo lãnh. 
 • Nhà đầu tư không được hoàn trả bảo lãnh thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau: từ chối thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực, vi phạm thỏa thuận hợp đồng, thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực.
Giá trị bảo lãnh hợp đồng khoảng 1 - 3% giá trị đầu tư
Giá trị bảo lãnh hợp đồng khoảng 1 – 3% giá trị đầu tư

Công ty xây dựng Tiên Phong – chuyên thi công xây dựng công trình tại Việt Nam

Được thành lập vào năm 1997, công ty xây dựng Tiên Phong là một thương hiệu nổi tiếng ở Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng, thi công công trình và thiết kế nội thất. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, chúng tôi đã thể hiện khả năng vượt trội trong việc xây dựng các công trình phức tạp, được rất nhiều khách hàng và đối tác tin tưởng lựa chọn. 

Với hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, công ty xây dựng Tiên Phong luôn là thương hiệu đi đầu trong việc áp dụng tiêu chuẩn thi công hiện đại. Với phương châm kết hợp các tiêu chuẩn quốc tế trong quá trình thiết kế, chúng tôi đảm bảo mang đến những công trình hiện đại, chất lượng ổn định với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.

Những lĩnh vực xây dựng, thi công đa dạng mà công ty xây dựng Tiên Phong đã tham gia bao gồm: nhà văn phòng, công trình đa chức năng, khu nhà ngoại giao, trung tâm thương mại, nhà đa năng, nhà ở dân dụng, khu nghỉ mát, khách sạn, công trình giải trí,… Để được tư vấn và giải đáp thắc mắc, quý khách hàng vui lòng liên hệ đến hotline [hotline] của công ty xây dựng Tiên Phong nhé. 

[lienhe]